CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of hemicelluloses during precipitation of lignin from kraft black liquor

Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ann-Sofie Jönsson ; O. Wallberg ; K. Lindgren ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
11th Nordic Filtration Symposium, August 25-26, Copenhagen, Denmark (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur