CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Xylan sorption kinetics for industrial applications

Espen Ribe ; Margaretha Söderqvist-Lindblad ; O. Dahlman ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
EWLP 2008, August 25-28, Stockholm, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur