CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pitzer method for estimating the boiling point rise in black liquor solutions

Marta Bialik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ali Moosavifar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Peter Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
ESAT 2008, May 29th-June 1st, Cannes, France (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur