CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled exchange of cooking liquor compositions during cooking: Effect on delignification and degradation reactions of carbohydrates

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
235th ACS National Meeting, April 6-10, New Orleans, LA USA (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur