CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lignin from hardwood black liquor - a combination of membrane filtration and LignoBoost technique for improved process capacity and lignin quality

Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ann-Sofie Jönsson ; O. Wallberg ; K. Lindgren
2008 Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2008; City Conference CentreStockholm; Sweden; 11 March 2008 through 14 March 2008 p. 240-241. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26. Senast ändrad 2017-11-14.
CPL Pubid: 88975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur