CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Withdrawing lignin from black liquor by precipitation, filtration and washing

Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
2008 Nordic Wood Biorefinery Conference, March 11-14, Stockholm, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur