CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Pulping Conditions on the Rates of Formation and Degradation of Hexenuronic Acid in Scots Pine

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Journal of Pulp and Paper Science Vol. 34 (2008), 1, p. 23-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur