CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of reaction kinetic models describing delignification fitted to well-defined kraft cooking data

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 23 (2008), 2, p. 210-217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur