CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Covariant-Evolution-Operator Method in Bound-State QED

Ingvar Lindgren ; Sten Salomonson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Björn Åsén
Physics Reports Vol. 389 (2004), p. 161-261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-03-22.
CPL Pubid: 8896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur