CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Construction of Combustion Models for RME Bio-diesel fuel for ICE Application

Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Junfeng Yang (Institutionen för tillämpad mekanik)
ICBT-2008 p. 241-255 (accepted to J. Biotechnology Advance ). (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 88943

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur