CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of carbon nanotube films by thermal CVD in the presence of supported catalyst particles. Part I: the siliconsubstrate / nanotube film interface

Yimin Yao (Institutionen för maskin- och fordonssystem) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Raluca Elena Morjan (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; O.A. Nerushev ; Eleanor E.B. Campbell (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik)
Journal of Materials Science: Materials for Electronics Vol. 15 (2004), p. 533-543.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 8893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur