CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly efficient electron field emission from decorated multiwalled carbon nanotube films

Martin Sveningsson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Raluca Elena Morjan (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Oleg Nerushev ; Eleanor E.B. Campbell (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; D. Malsch ; J.A. Schaefer
Applied Physics Letters Vol. 85 (2004), p. 4487-4489.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2012-12-07.
CPL Pubid: 8892

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Field Emission from Multi-walled Carbon Nanotubes and its Application in Nanoelectromechanical Systems