CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron field emission from multi-walled carbon nanotubes

Martin Sveningsson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Raluca Elena Morjan (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; O. A. Nerushev ; Eleanor E B Campbell
Carbon Vol. 42 (2004), p. 1165-1168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 8891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Field Emission from Multi-walled Carbon Nanotubes and its Application in Nanoelectromechanical Systems