CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturens elasiticitet

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Johan Celsing
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 24-25, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Ett samtal om Andrea Palladios och den historiska arkitekturens betydelse för Johan Celsings arkitekturpraktik men också för den samtida arkitekturen generellt. Samtalet ingår med ett större antal texter i vad som eventuellt är den enda, eller en av mycket få, mer omfattande publiceringar i Sverige med anledning av femhundraårminnet av Andrea Palladios (1508-1580) födelse. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2012-03-06.
CPL Pubid: 88887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur