CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturen och det generella

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Bolle Tham ; Martin Videgård Hansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 24-25, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Ett samtal om Andrea Palladios och den historiska arkitekturens betydelse för Bolle Thams och Martin Viegård Hanssons arkitekturpraktik men också för den samtida arkitekturen generellt. Samtalet ingår med ett större antal texter i vad som eventuellt är den enda, eller en av mycket få, mer omfattande publiceringar i Sverige med anledning av femhundraårminnet av Andrea Palladios (1508-1580) födelse. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2012-03-06.
CPL Pubid: 88885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur