CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturens allvar

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Anders Wilhelmson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 24-25, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Andrea Palladio, arkitekturhistoria, Anders Wilhelmson, Chalmers Arkitektur


Ett samtal om Andrea Palladios och den historiska arkitekturens betydelse för Anders Wilhelmson arkitekturpraktik men också för den samtida arkitekturen generellt. Samtalet ingår med ett större antal texter i vad som eventuellt är den enda, eller en av mycket få, mer omfattande publiceringar i Sverige med anledning av femhundraårminnet av Andrea Palladios (1508-1580) födelse. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2012-03-06.
CPL Pubid: 88882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur