CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alger och avbildningen i retur

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 24-25, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, Pablo Picasso, Eugène Delacroix, konsthistoria, Alger, arkitekturhistoria


Om relationen mellan Le Corbusier och Pablo Picasso och deras förhållande till konsthistorien och det orientaliska utifrån en behandling av deras tolkningar av Eugène Delacroix målning Kvinnorna i Alger.Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2012-03-06.
CPL Pubid: 88881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur