CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Une lumière de l'architecture – Memories of Santa Maria in Cosmedin

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Guillermo Jullian de la Fuente
Massilia 2007. Guillermo Jullian de la Fuente (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: arkitekturteori, Le Corbusier, Santa Maria in Cosmedin, arkitektur


Originalversion – med reviderat förord – av intervju med Le Corbusier-medarbetaren Guillermo Jullian de la Fuente. Intervjun publicerades ursprungligen på svenska i San Pietro Serien (1998) [CPL 48260] och i italiensk översättning som "Lumière de l'architecture". Memorie di Santa Maria in Cosmedin, conversazione con Guillermo Jullian de la Fuente (2001) [CPL 47714].Denna post skapades 2009-01-24.
CPL Pubid: 88880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur