CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om Jacques Derridas 52 aforismer : En bakgrundsteckning till en text om arkitekturen och filosofin

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
À Derrida x 13 (2005)
[Kapitel]

Text som ingick i San Pietro Serien (1998) [CPL 48260]. Här publicerad tillsammans med andra texter i en minnesskrift över den franske filosofen Jacques Derrida (1930-2004). I minnesskriften ingår också en del av den översättning av texten "52 aforismer som en introduktion", som publicerades i sin helhet i San Pietro serien (1998), översatt av Johan Linton från franska till svenska.Denna post skapades 2009-01-24.
CPL Pubid: 88879

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Teoretisk filosofi

Chalmers infrastruktur