CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoelectric Properties of YMn4+xAl8-x, -2 ≤ x ≤ 2.5

Ali Saramat (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Bentien
Journal of Alloys and Compounds (0925-8388). Vol. 477 (2009), 1-2, p. 51-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2010-02-26.
CPL Pubid: 88875

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Metallurgisk process- och produktionsteknik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur