CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Nanosized Zn2PtO4

Per Kjellin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Materials Science Vol. 43 (2008), 22, p. 7250-7253.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-24.
CPL Pubid: 88874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur