CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfactant Inhibition of Aluminium Pigments for Waterborne Printing Inks

Philip Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Alexandra Baeza (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Corrosion Science Vol. 50 (2008), p. 2282-2287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-24.
CPL Pubid: 88873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Lösningskemi
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Inhibition of Aluminium Pigments for Waterborne Coatings