CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissolution and Protection of Aluminium Oxide in Corrosive Aqueous Media – an Ellipsometry and Reflectometry Study

Philip Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Bart Postmus ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Dispersion Science and Technology (0193-2691). Vol. 30 (2009), 6, p. 949-953.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-24. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 88872

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Oorganisk kemi
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Inhibition of Aluminium Pigments for Waterborne Coatings