CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rätt rustad för inredning: Metod för samordning av inredning, utrustning

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, 2009. ISBN: 978-91-7164-403-9.- 93 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter behöver processerna för byggande,inredning och utrustning samordnas. I denna rapport beskrivs hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Här presenteras viktiga aktiviteter i olika skeden av ett inrednings- och utrustningsprojekt. Rapporten innehåller användbara metoder för förbättrad samordning. Exempel från olika landsting och olika typer av vård och omsorgslokaler belyser olika arbetssätt. I rapporten finns även hjälpdokument i form av checklistor och mallar. Skriften har initierats av landstingens FoU-fond för fastighetsfrågor.

Nyckelord: inredning, utrustning, samordning, byggprocess, gränsdragningDenna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 88860

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur