CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Responses of Female and Male Volunteers in Rear Impacts

Anna Carlsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Astrid Linder ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Gunter P. Siegmund
World Congress on Neck Pain, January, 20-22, 2008, Los Angeles CA (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: WHIPLASH, VOLUNTEERS, KINEMATICS, REAR IMPACTSDenna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 88843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Farkostteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur