CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed kinetic modeling of NOx storage and reduction with hydrogen as the reducing agent and in the presence of CO2 and H2O over a Pt/Ba/Al catalyst

Anna Lindholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neal Currier ; Junhui Li ; Aleksey Yezerets ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis Vol. 258 (2008), 1, p. 273-288 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 88841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kinetic Studies of NOx Storage and Reduction Catalysts - Flow Reactor Experiments and Microkinetic Modeling