CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of relative humidity and temperature on the acetic acid vapour-induced atmospheric corrosion of lead

Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Annika Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Corrosion Science (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 88839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur