CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partitioning and Transmutation Annual Report 2007

Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Sofie Englund ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Karin Wald (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Stockholm : Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, 2008. - 35 s.
[Rapport]

SKB report R-08-22 Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.Denna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 88833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur