CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DME as reductant for continuous Lean Reduction of NOx over ZSM-5 Catalysts

Stefanie Tamm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 123 (2008), 3-4, p. 233-238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Dimethyl ether (DME) is an interesting alternative fuel to diesel, but is not an efficient reductant in lean NOx conversion over typical diesel HC-SCR catalysts. Comparatively high deNOx activity was found over H-ZSM-5 in the presence of water, giving reduction of 28% NO and 37% NO2 respectively with a DME/NOxratio of 4.

Nyckelord: Dimethyl ether, DME, NOx reduction, ZSM-5,NO2, Solid acid, ZeoliteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-23. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 88791

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Studies of the Selective Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides with Dimethyl Ether