CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of Counter-Gradient Scalar Transport in Premixed Turbulent Flames by Using Conditioned Balance Equations

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings 6th International Seminar on Flame Structure 6 ISFS, Brussels, Belgium, September 14-17, 2008, Vrije Universiteit Brussel Vol. CD (2008), OP-32, p. 1-32.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-23.
CPL Pubid: 88789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur