CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vin, växthus och vänskap

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström
Miljöforskning för ett uthålligt samhälle 3, p. 19-20. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: konsumtionsvetenskap, mat, äldre konsumenter, konsumentteknik


Sammanfattning av rapporten Vin, växthus och vänskap, CFK, Göteborgs Universitet.Denna post skapades 2009-01-22. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 88780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Hushålls- och kostvetenskap
Företagsekonomi
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur