CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of Road Structures Subjected to Dynamic Loading

Bernd Lenhof (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
EUROMECH Colloquium 489 "Modelling of Multiphase Materials" (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-22. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 88754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur