CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av produktivitetspotentialen hos underleverantörer till den svenska fordonsindustrin

Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Stockholm : Nutek R 2008:52, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-22. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 88741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur