CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scarpa och det venetianska

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur (8, 2006) (0004-2021). Vol. 106 (2006), 8,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Artikel som behandlar den italienske arkitekten Carlos Scarpa (1906-1978) och hans relation till den venetianska traditionen.Denna post skapades 2009-01-21.
CPL Pubid: 88736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur