CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wien – Paris : växlingar mot det moderna

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2003 ( 4-5 ) (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

En studie av relationen mellan Le Corbusier och Adolf Loos. Adolf Loos text "Arkitekturen och den moderna stilen" är publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 4-5 (2003)) och översatt från franska av Johan Linton. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2009-01-21.
CPL Pubid: 88735

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur