CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of C-band polarimetric signatures of Arctic lead ice using data from AIRSAR and RADARSAT-1

Daniel Bäck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Benjamin Holt ; Ron Kwok
Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA Vol. V (2008), p. 184-187.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: AIRSAR, RADARSAT, sea-ice, Beaufort Sea, C-band, polarimetric signatures


Conference paper based on Masters thesis.Denna post skapades 2009-01-21. Senast ändrad 2009-07-06.
CPL Pubid: 88727

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Oceanografi
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur