CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SafetyNet Deliverable 5.8; In-depth accident causation database and analysis report

Karolina Björkman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mikael Ljung (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Erik Liljegren (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Andrew Morris ; Rachel Talbot ; Russel Danton ; Gabriele Giustiniani ; Davide Usami ; Kalle Parkkari ; Michael Jaensch ; Ernst Verschragen
2008. - 186 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-21. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 88713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur