CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SafetyNet Deliverable 5.10; Review of the Methodologies Used to Develop the Fatal Accident and Accident Causation Databases

Lucy Rackliff ; Steven Reed ; Andrew Morris ; Karolina Björkman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
2008. - 25 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-21. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 88712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur