CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SafetyNet Deliverable 4.5; Recommendations for Transparent and Independant Road Accident Investigation

Heikki Jähi ; Gilles Vallet ; Rachel Elliman ; Andrew Morris ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Davide Usami ; Gabriele Giustiniani ; Luca Persia ; Kalle Parkkari ; Michael Jaensch ; Dietmar Otte
2008. - 39 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-21. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 88711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur