CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of carbon nanotubes from C60

Raluca Elena Morjan (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; O.A. Nerushev ; Martin Sveningsson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Eleanor E B Campbell ; F. Rohmund
Applied Physics A Vol. 78 (2004), p. 253-261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 8871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur