CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Transfer over a 560 km Fiber Link

Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Frequency and Time Forum, EFTF’08, Toulouse, France, Apr.. 22-25, 2008 p. Paper E5A04 . (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-21.
CPL Pubid: 88693