CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Transfer by Passive Listening Over a 10-Gb/s Optical Fiber

Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 57 (2008), p. 2495 – 2501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-21.
CPL Pubid: 88691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Frequency Transfer Techniques and Applications in Fiber Optic Communication Systems