CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of clear-cuts using ALOS PALSAR satellite images

J.E.S. Fransson ; M. Magnusson ; H. Olsson ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gustaf Sandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proc. EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, Germany, 2-5 June 2008 Vol. 4 (2008), p. 103-106.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 88645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur