CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of polarimetric indicators for forest characterisation over several sites

P. Dubois-Fernandez ; S. Angelliaume ; I. Champion ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA Vol. IV (2008), p. 319-322.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 88621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur