CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic model inversion of multi-temporal C-band coherence and backscatter measurements for forest stem volume retrieval

M Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Christian Beer ; Oliver Cartus ; Christiane Schmullius ; U. Wegmüller ; A. Wiesmann
Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA Vol. V (2008), p. 124-127.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: ERS, ENVISAT, SAR backscatter, coherence, stem volume, MODIS VCFDenna post skapades 2009-01-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 88618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur