CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temporal decorrelation for forested areas observed in spaceborne L-band SAR interferometry

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M Santoro ; J.E.S. Fransson
Proceedings of IGARSS 2008, July 6-11, 2008, Boston, Massachusetts, USA Vol. V (2008), p. 283-285.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: PALSAR, InSAR, forest


IEEE Catalog Number: CFP08IGA-CDR; Library of Congress: 2008906761Denna post skapades 2009-01-20. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 88613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur