CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron transduction in model enzyme sensors assisted by a photoisomerizable azo-polymer switch

Marina Voinova (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Mats Jonson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Biosensors and Bioelectronics Vol. 20 (2004), p. 1106-1110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-07-19.
CPL Pubid: 8853

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur