CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical modification of lignocellulosic materials. A comparison of processes

Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. ISBN: 91-7032-331-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 643