CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High frequency properties of a CNT-based nanorelay

L. Magnus Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; S. Axelsson ; Tomas Nord (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; S. Viefers ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Nanotechnology Vol. 15 (2004), p. 1497-1502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 8850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur