CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimensional stabilization of flakeboard by chemical modification

Roger Rowell ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi) ; L Zhengtian
Journal of Wood Science and Technology Vol. 20 (1986), p. 83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur